Vašek Svoboda 70

autor: | Čvn 9, 2023 | Novinky

Zástupci našeho oddílu přišli popřát našemu oblíbenému trenérovi Vaškovi k jeho životnímu jubileu. Vašek byl u samého zrodu oddílu karate a neúnavně téměř 30 let vedl své svěřence a posouval jejich technické hranice na maximum. I přesto, že byl vždy velmi kamarádský a u členů více než oblíbený, si dokázal držet respekt a úctu! Bohužel se musel svého oblíbeného sportu v roce 2015 kvůli vážným zdravotním potížím vzdát. Ale díky své kondici a dřívější práci profesionálního hasiče se dokázal z nejhoršího dostat. Velký podíl na tom měla i jeho skvělá, milující rodina. Vašek je i přes všechny trable, kterými si prošel, stále svůj, oplývá i nadále neotřelým vtipem, a stále se také zajímá o dění v našem oddíle.

Tak Vašku, ještě jedno vše nej 🤝 a brzy zase na viděnou.