Proč Karate?

Karate patří mezi nejvšestrannější sport vůbec. Rozvíjí nejenom tělo, ale i mysl, neboť je úzce spojeno s východními filozofiemi a s přístupy k životu, ze kterých přímo vzešlo. To se také projevuje pozitivním vlivem na psychický vývoj žáků karate. Při karate se rovnoměrně zapojují všechny svalové partie, přičemž je současně kladen důraz na správné posilování a následný strečink. Karate je také výborný sport na udržení fyzické kondice s výrazným zlepšením v oblasti dynamiky a flexibility.Bojové umění zvané celým názvem „karate – do“ je v překladu „cesta prázdné ruky“, tedy boj beze zbraní. Karate je celoživotní cestou, která nezná věkové limity. Nábory nových zájemců jsou již od šesti let do neomezeného věku a samozřejmě pro děvčata a kluky, ženy i muže.

Tréninky dětí a mládeže jsou prokládány řadou zábavných pohybových her a nácviků s různými pomůckami, které oddíl vlastní. Děti také mají náskok před svými spolužáky při hodinách tělocviku a naši mladí karatisté se často umísťují ve školních soutěžích na čelních příčkách především díky svojí všestrannosti, kterou jim karate dává. Členové se naučí také správné disciplíně, základním účinným prvkům sebeobrany a zajímavým technikám, které mohou vídat ve filmech s bojovou tématikou. Oblíbený je i kruhový trénink složený z několika různých stanovišť, které se postupně obcházejí. Jsme navíc jeden z mála oddílů, který má tréninky celoročně, včetně letních prázdnin.

Karate je sport a bojové umění na celý život, ve kterém nikdo nemůže říct, že umí vše. Jenom styl SHOTOKAN, který vyučujeme, čítá 26 sestav – technik zvaných KATA a dalších desítek úderů, kopů, krytů, postojů a velkého množství teoretických znalostí. Také získávání nových stupňů technické vyspělosti (STV) je celoživotní motivací, neboť karate má osm základních pásků, zvaných kyu, a deset mistrovských, zvaných dan.Oddíl každoročně pořádá oblíbená letní soustředění, která jsou protkána tréninky, hrami, soutěžemi, výlety a spoustou dalšího dobrodružství. První závodní krůčky a pravou atmosféru soutěží si naši svěřenci vyzkouší na domácích oddílových závodech konaných na sklonku kalendářního roku. Dále se mohou karatisté již od „bílého pásku“ účastnit soutěží po celé ČR, ale i v zahraničí, jezdit na semináře a další setkání s karatistickou tématikou. Oddíl má mezi sebou také tři rozhodčí. Může se jím stát každý po dovršení osmnácti let a 3. kyu, hnědého pásu.

Karate se současně řadí mezi nejlevnější sporty vůbec. Pro začátek postačí kimono základní řady, pásek (obi) a sportovní boty. Příspěvky máme nejlevnější v kraji a činí pouhé 3.000 Kč na celý rok, včetně členské známky v hodnotě 300 Kč.

V karate je možné poznát nové kamarády, přátelský a zdravě soutěživý kolektiv a možná i životního partnera „o). Za historii našeho oddílu máme již pět karatistických svateb.

Pojď do toho s námi, nebudeš litovat!!!