Historie karate

funako

Počátky vzniku Karate jsou spojovány s ostrovem Okinawa. Předpodkládá se, že okolo 7.století sem začaly pronikat prvky čínských bojových umění. Nový vládce na Okinawě zakázal místnímu obyvatelstvu např. nošení jakékoliv zbraně. Tím ovšem podnítil rozvoj sebeobranného systému – Okinawa-te. V tomto systému bylo hlavním úkolem přežít. Trénovalo se ve třech hlavních městech – shuri, Naha, Tomari. Výuka probíhala tajně, protože tomu kdo byl přistižen při praktikování Okinawa-te hrozil trest smrti. Současně s tímto systémem se rozvíjel i systém boje se zbraní (Kobudo), kdy jako zbraně sloužily běžné věci každodenního života, např. cep na rýži (Nunchaku), klika od mlínku na zrní (Tonfa). Toto období trvá až do roku 1868.Poté se bojové umění dostává do podvědomí veřejnosti a již není potřeba tajit smrtící umění. V té době se dají vysledovat dva hlavní směry Shorin-ryu (Shuri, Tomari) a Shorei-ryu (Naha)V shorei-ryu má základ např. současný styl Goju-ryu. Jedním z hlavních představitelů Shorin-ryu byl mistr Anko Itosu. U něj se učil mistr Gichin Funakoshi, který jako první přenesl Karate na půdu Japonska a stal se zakladatelem, v současné době snad nejrozšířenějšího stylu, Shotokan. Funakoshi Jako první použil název Kara-te a významem „prázdná ruka“. Do té doby se místo znakuKara (prázdný) používal stejně znějící znak s významem Čína, Čínský.

 

Moderní Karate

Za zlom ve vývoji Karate lze považovat rok 1868, tj. počátek období Meiji. Karate Vystoupilo z ilegality. Od roku 1905 se začalo dokonce vyučovat v hodinách tělocviku na základních školách na Okinawě. Pro tento případ upravil mistr Anko Itosu řadu Kata Heian. V každé z těchto kata jsou procvičovány jednotlivé proncipy bojových umění a jejich zvládnutí je předpokladem pro další cvičení Karate. Gichin Funakoshi předvedl poprvé Karate pro japonského prince Hirohita na Okinawě v roce 1921. Následující rok Gichin Funakoshi poprvé předvádí Karate na půdě Japonska v Tokiu. Od tohoto roku zůstal Funakoshi v Japonsku a snažil se o rozšíření Karate mezi japonskou veřejnost. Začátky byly velmi těžké a teprve v roce 1924 založil své první Dojo. Funakoshi jako žák starých mistrů (Anko Itosu, Anko Azato) lpěl na tradicích a jen těžko byl ochoten něco měnit na starých principech cvičení Karate, odmítal i dělení Karate na jednotlivé směry a školy. Veškeré své úsilí soustředil na změnu tohoto bojového umění (Bujutsu) na bojovou cestu (Budo) s prvotním cílem zdokonalování jedince a omezení použití vlastního Karate jen na případy krajních situací. Proto odmítl učit a rozvíjet útok. Tento jehjo přístup vnášel mnoho rozporů mezi něj a jeho žáky, a proto jich mnoho od něj odešlo. Jeho názor na zavádění nových věcí do systému výuky ovlivnilo až přátelství s Jigoro Kano, zakladatelem Judo. Gichin Funakoshi nakonec pod jeho vlivem provedl některé změny, např. zavedl barevně odstupňované žákovské stupně (Kyu) atd. Přestože byl proti dělení Karate na různé styly, zavedli žáci pro jeho Dojo název složený z jeho pseudonymu, kterým podepisoval své básně, Shoto a ze slova Kan (jap. zdru ření), a tím vlastně položil základ pro směr Karate Shotokan. Gichin Funakoshi ve svém Karate odmítal jakýkoliv typ konfrontace silou. Proto se pro něj stal určitým problémem tlak některých studentů (Hidetaka Nishiyama, Masatoshi Nakayama) na zavedení zápasu (kumite). Postupně jejich tlaku podlehl a zavedl nejdříve Sanbon-kumite a později Ippon-kihon-kumite. Již Gichin Funakoshi připravoval instruktory karate s posláním šířit toto bojové umění po celém světě. Bohužel, Druhá světová válka zmařila jeho plány a mnoho istruktorů této generace v ní zemřelo. Po válce jeho záměr uskutečnil Shinan Hidetaka Nishiyama a své žáky (Ochi, Shirai, Kanazawa, Kawaoze atd.) vyslal jako instruktory do světa.Po celý svůj život se Shinan Hidetaka Nishiyama snažil a snaží o sjednocení všech, kteří se zajímají o Karate v jeho tradičná formě.

 

20 pravidel karate

Šótó nidžúkun jsou pravidla karate, které sestavil okinawský mistr tohoto bojového umění Gičin Funakoši, který je považován za zakladatele tradičního karate. Napsal knihu „Karatedó – Má životní cesta“
Pravidla byla dokumentována kolem roku 1890, ale poprvé publikována byla v knize v roce 1938 s těmito dvaceti hlavními zásadami karate:
1) Karate-do wa rei-ni, rei-ni owaru koto-o → Karate začíná úklonou a končí úklonou.
2) Karate-ni sente nashi → V karate není první pohyb.
3) Karate wa gi-no-tasuke → Karate je pomocníkem spravedlnosti.
4) Mazu jiko-o-shire, shikohite tao-wa → Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého.
5) Gijutsu yooi shinjutsu → Duch je důležitější než technika.
6) Kokoro-wa hanatan koko-o yosu → Je nezbytné udržet si svobodnou mysl.
7) Wazawai-wa getai-ni shozu → Neštěstí se stává vždy z nepozornosti.
8) Dojo-nomino karate-to omou na → Karate se neodehrává jenom v dojo.
9) Karate-no shutyo-wa issho de-aru → Cvičit karate znamená pracovat celý dlouhý život.
10) Arai-yuru mono-o karate-wa seyo, soko-ni myo mi-ari → Stav se ke svým problémům s duchem karate.
11) Karate-wa yu-no-gotoshi taezu netsudo-o ataezaraba moto-no mizu kaeru → Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji stále neohříváš.
12) Katsu kantae-wa motsu namakenu kagae-wa hitsuyo → Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom, jak neprohraješ.
13) Tekki-no yotte tenka seyo → Změň svou obranu podle nepřítele.
14) Tattaka-wa keyo-jitsu-no soju ikan-ni ari → Tajemství boje spočívá v umění řídit ho.
15) Hitto-no-teashi-o ken to omou → Představuj si svou ruku a nohu jako meče.
16) Danshi mon-o izubera hyzkuman-no tekki ari → Když opustíš místo, kde jsi doma, děláš si četné nepřátele, takové chování ti přináší mrzutosti.
17) Kamae-wa shoshishaha-ni ato-wa shizentai → Začátečníci musí zvládnout nízké postoje, přirozená pozice těla je pro pokročilé.
18) Kata-wa tadashiku jissen-wa bezsu mono → Snaž se dosáhnout perfektní kata, skutečný zápas je něco jiného.
19) Chikara-no kyojaku karada-no shinshiku waza-no kankyo-o wasaruna → Dbej na správné použití tvrdé a měkké síly, napětí a uvolnění těla, pomalé a rychlé techniky.
20) Tsyo sune-ni shinen kufu syo → Vždy se snaž studovat a to co se naučíš, vyjádři ještě lépe.

 

5 pravidel karate – GIČIN FUNAKOŠI

1) Při cvičení musíte být smrtelně vážní… Váš protivník musí být přítomen ve vaší mysli, ať sedíte nebo chodíte nebo zvedáte paže. Být smrtelně vážný není podstatné jen pro pokračovatele karatedó, je to stejně důležité v běžném životě každého, protože život sám je boj o přežití. Kdokoli je spokojený tak, že předpokládá, že po selhání bude mít další příležitost, bude zřídkakdy velmi úspěšný.
2) Trénujte jak srdcem, tak i duší a netrapte se teorií.
3) Vyhněte se domýšlivosti a dogmatismu, buďte pokorní a skromní.
4) Pokuste se vidět se takový, jaký opravdu jste a pokuste se přijmout to, co je záslužné v práci ostatních.
5) Dodržujte pravidla etikety. Zejména je důležitá zdvořilost.