Pojištění klubu

Pro případ pojistné události (úraz) při činnosti v klubu, jsme pojištěni pojistnou smlouvou mezi Českým svazem karate a ČUS (Českou unií sportu). Pojištění je platné pouze se zaplacením členského příspěvku na ČSKe, tzv.známkou – v minulosti byla vylepována do Průkazu karate. V současnosti je hrazena a registrována přes databázi klubu elektronickou cestou. Její výše je stanovena vždy na valné hromadě ČSKe pro další volební období. V současné době je částka za známku 300 Kč. Následně se jméno člena klubu objeví na veřejné stránce v databázi ČSKe.
Odkaz na informace ohledně úrazového pojištění od roku 2013 z ČUS zde: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html