Historie klubu

SK KARATE ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Současný sportovní klub SK Karate Ústí nad Orlicí, byl založen již v roce 1985. Původně byl součástí Rudé Hvězdy Ústí nad Orlicí. O jeho založení se zasloužili pan Oldřich Houdek a Dušan Žiška, oba z Ústí nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že v těchto letech bylo karate spíše exotickým sportem, byl tento oddíl jediný v okrese.

Karate – styl SHOTOKAN – se cvičil tradiční formou, jak kihon, tak i kata a kumite. V prvních dvou letech dojížděli na tréninky dvakrát týdně trenéři z Lokomotivy Pardubice, pan Decker a Miroslav Kološ.

Po dvou letech byli vyškoleni vlastní trenéři Oldřich Houdek a Milan Čermák, kteří dlouhá léta oddíl vedli. Členská základna nespadla v devadesátých letech pod 80 členů. Nábory nových žáků se pohybovaly vždy kolem 50 osob. Jediný trenér, který je v oddíle od založení až do současné chvíle je Michal Jirout.

V roce 1990 byl klub rozšířen o kroužek karate pod Domem dětí a mládeže, odkud byla členská základna průběžně doplňována. V tomtéž roce se klub transformoval pod Sportovní klub Policie ČR. Domovské DOJO byla tělocvična ZŠ Třebovská Hylváty v Ústí nad Orlicí. Začátky byly organizačně těžké, tréninky byli v pozdních večerních hodinách – vždy od 20.00 do 22.00 hodin. Na zkoušky technické vyspělosti se jezdilo do Hradce Králové, kde přezkušovali komisaři jako například Josef Golas, Petr Dolejš, Karel Černý a další. V začátcích byl kladen větší důraz na základní techniky a cvičení KATA. Nebylo výjimkou, že se na páskování na vyšší technické stupně trénovalo dva a více let a teprve poté se jelo na zkoušky.

V pozdější době byla navázána úspěšná spolupráce s technickým komisařem karate panem Ladislavem Hurdálkem, který na zkoušky vyšších technický stupňů dojížděl a dojíždí do oddílu s občasnými pauzami dodnes. V začátcích do oddílu docházeli členové z celého okresu Ústí nad Orlicí, kteří později zakládali své oddíly karate.

 


V průběhu let se v oddíle vystřídalo více než 1000 karatistů. Byli a jsou zde vychováváni mistři republiky, vítězové a medailisté významných mezinárodních závodů (USA, Polsko, Švédsko, Chorvatsko, Slovensko, Srbsko, apod.).

Oddíl do této chvíle vychoval také čtyři reprezentanty ČR, kteří dosáhli řady skvělých výsledků. Každým rokem se účastníme okolo 20 závodů v Čechách i zahraničí a pořádáme různé ukázky na společenských akcích a sportovních táborech. Ústecký oddíl také pořádá od roku 2001 domácí mezinárodní závody v tělocvičně uměleckoprůmyslové školy „Velká cena města Ústí nad Orlicí“ pro všechny věkové kategorie, kterých se účastní okolo 300 závodníků.

Pravidelně se také pořádá letní a zimní soustředění. Jezdilo se na různá místa, oblíbené letní soustředění bylo v ubytovacím zařízení ve Strážném, v Horní Dobrouči, ale také na přehradě v Pastvinách, v Orlických horách „Na Šajtavě“, Dolní Čermné apod. V posledních letech se oddíl zabydlel na letních soustředěních v Deštném v Orlických horách. Zimní soustředění se konají zejména ve Strážném na Lanškounsku, ale navštívili jsme i Dolce u Trutnova a další…

Od roku 2003 se oddíl odpojil od policie a vznikl samostatný sportovní klub, který i nadále spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí. Stabilně patří náš oddíl mezi 3 nejúspěšnější oddíly Východních Čech a dlouhodobě mezi 11 nejlepších v republice z 245 bodujících oddílů v kumite. Jeho členská základna se pohybuje okolo 80 členů a patří mezi největší sportovní oddíly v okrese.

Také v soutěži kumite družstev mužů patří ústecký oddíl již dvě desítky let mezi špičku v republice. Největší žně zažíval okolo roku 2000, kdy byly v týmu Honza Snítilý, Martin Halbrštát, David Kaválek a Luboš Felgr pod trenérem Slavojem Halbrštátem. Rok 2000 byl také ohodnocen při vyhlašování Sportovce okresu, když se týmu mužů podařilo obsadit první místo mezi kolektivy.

V roce 2013 dal poprvé za svou historii oddíl kompletní tým do republikové soutěže ligy mužů ve složení Kroulík, Unzeitig, Vaňous, Veverka, Tesař J. I přesto, že jsme měli nejmladší tým se podařilo vybojovat velmi dobré celkové 6. místo.

V soutěži kata patřili mezi největší talenty Jarda Hanzl a Michaela Ondřejíková. Jarda sbíral skvělé výsledky již od mladších žáků a zaslouženě byl pět let akademickým reprezentantem. Současně byl také jediným rozhodčím v oddíle, který mohl rozhodovat největší české soutěže. Michaela měla také nespočet cenných výsledků a jako jediná v oddíle dokázala vyhrát mistrovství republiky dvakrát. Byla také zařazena do širší reprezentace. Na další výraznější talenty v soutěži kata oddíl již delší dobu čeká.

Od roku 2021 trénujeme v nové hale Domu dětí a mládeže. Oddíl má vyškolených 12 trenérů II. a III. třídy a tréninky probíhají 5x týdně.

V oddíle se zatím vystřídali tři předsedové. Oddíl zakládající v roce 1985 Olda Houdek, poté převzal žezlo v roce 1998 Slavoj Halbrštát. Zatím poslední ve vedoucí funkci je od roku 2003 Luboš Felgr.

V současné době vedou oddíl tito trenéři: Luboš Felgr, Michal Jirout, Jakub Kroulík, Martina Kaválková, Jan Vaňous, David Kaválek, Radim Jirout, Ivana Hordějčuková, Bohuslav Dušek, Ondřej Doleček, Martin Bryška a Adam Hošák.

Za uplynulá léta se jak ve vedení, tak i v trénování vystřídalo mnoho dobrých trenérů

1985 – 1986 Dušan Žiška
1985 – 1992 Miroslav Kološ
1985 – 1995 Milan Čermák
1985 – 2000 Oldřich Houdek
1985 – dodnes Václav Svoboda
1996 – 2003 Slavoj Halbrštát
2002 – dodnes Luboš Felgr
2002 – dodnes Michal Jirout
2004 – 2008 Petr Kopecký
2006 – 2011 Marcel Skalický
2008 – dodnes Jakub Kroulík

a další …