Nábor

Přijímání nových členů do oddílu karate probíhá vždy v září a říjnu. Nábory organizuje Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí a jsou určeny pro zájemce od 1. do 9. třídy ZŠ – www.ddm-usti.cz. V DDM se také vyplňuje elektronická přihláška a posílá bezhotovostní platba ve výši 1.100,- Kč. Do oddílu karate se platí částka 1.900,- Kč. Bližší informace jsou podány na úvodní informační schůzce, která je 12. září 2023.

Tréninky probíhají 2x týdně, v úterý a v pátek od 16.45 do 18.00 hod. v nové tělocvičně DDM. První trénink je 19. září 2023. V květnu je sportovní rok ukončen páskováním na nový stupeň technické vyspělosti (STV). Od června do září se tréninky nekonají, možnost tréninku o prázdninách je na tradičním letním soustředění (více v kalendáři akcí).

Zájemcům stačí pohodlné oblečení na cvičení, až později si mohou koupit kimono. Doporučujeme nákup na www.kaze.cz, neboť poměr ceny a kvality je v ČR nejlepší a navíc jde o českého výrobce. Pro začátečníky stačí model TIGER.

Tréninky dětí a mládeže jsou vedeny citlivě podle potřeby každého jedince a vedou je vyškolení zkušení trenéři II. a III. třídy. Je dbáno především na správné vedení rozcvičky, zvládnutí základní gymnastiky, posilovacích cviků, základních technik karate a správného strečinku. Pro atraktivitu jsou tréninkové jednotky prokládány řadou zábavných pohybových her a nácviků s různými pomůckami, které oddíl vlastní. Členové se také naučí základním účinným prvkům sebeobrany.

Desatero začínajícího karatisty:

1) Na trénink přijď vždy včas, minimálně 10 minut předem.

2) Přijď pouze ve sportovním oblečení (třeba jako na tělocvik), či v kimonu.

3) Měj vždy ostříhané nebo oblepené nehty.

4) Měj vždy vlasy upravené tak, aby Ti nebránili ve výhledu a byly bez kovových spon.

5) Vyvaruj se používání větších náušnic, či piercingu.

6) Místo brýlí používej pokud možno kontaktní čočky.

7) Dodržuj etiku karate, které Tě učí trenéři.

8) Nepoužívej karate na veřejnosti na útok, ale pouze pro obranu.

9) V případě Tvého dřívějšího odchodu z tréninku upozorni trenéra na jeho začátku.

10) Tvá účast na trénincích pro Tvůj další karatistický růst musí být maximální.