Soutěžní řád

Pravidla WKF – KATA / KUMITE

Soutěžní řád Českého svazu karate

Pořadatelská směrnice Českého svazu karate