Lubošova seminárka – Kondiční příprava dětí

autor: | Kvě 3, 2019 | Novinky

Luboš pro nás všechny napsal seminární práci na téma Kondiční příprava dětí.

Pokud budete mít zájem tak je celá práce ke stažení ZDE.

Úryvek z práce:

Téma kondiční přípravy dětí jsem se rozhodl rozdělit na čtyři části, podle věkových kategorií Českého svazu karate. První věkovou kategorií budou předškolní děti ve věku 3 – 5 let, druhou mladší žáci 6 – 11 let, třetí starší žáci ve věku 12 – 13 let, a čtvrtá dorost od 14 do 15 let. V této práci jsem kromě kondiční přípravy shrnul také motivační a organizační složku našeho oddílu SK Karate Ústí nad Orlicí a také samotnou problematiku našeho sportu karate.

V této seminární práci čerpám pouze ze svých 18-ti letých zkušeností trenéra, a také z toho, že jsem mohl zažít vrcholový sport, když jsem byl dva roky juniorským reprezentantem a zažil atmosféru mezinárodních závodů a mistrovství světa.

1/ předškolní děti ve věku 3 – 5 let

Poslední dobou je trendem oddílů připravovat nábory již od ranného věku. V karate se tak děje především proto, že populárnější, rozšířenější sporty si rozeberou děti v tomto věku a ve školním věku je již výběr značně omezen. V našem oddíle jsme prozatím nábory v této věkové skupině nerealizovali. Jednak z důvodu trenérské kapacity a jednak z důvodu, že se nám daří držet členskou základnu mezi 70 – 80 sportovci, což je odpovídající počet dle našich představ.

Vzhledem k tomu, že mám v tomto věku syna a docházím s ním na různé pohybové aktivity, mám slušný přehled o tom, jak s těmito dětmi zacházet. Školení trenérů karate na tento věk totiž v minulosti nepamatovala. Děti si potřebují především zažít přirozený pohyb, který začíná správnou chůzí, správným během a základními gymnastickými prvky, jakými jsou skákání, lezení, válení sudů, kotouly, různé druhy běhů a především kvůli atraktivnosti a udržení pozornosti cvičení s pomůckami, jako jsou bosu, přenašeče váhy, trampolíny, švihadla, házení a chytání míčů, apod. Pro karate je velmi důležité cvičení na postřeh různými formami.

Základem je naučení správné rozcvičky před tréninkem a strečinku po jeho skončení od útlého věku. V tomto nízkém věku je důležité dětem každý cvik opakovaně vysvětlit a při špatném provedení opakovaně zkoušet. Povely by měly být jednoduché, zřetelné a dobře zapamatovatelné. Zde se také vyzkouší psychická odolnost trenérů „o).

V tomto věku je důležité velmi často měnit typ cvičení, aby byly děti stále ve střehu, neboť nedokáží udržet pozornost déle než 5 minut. Velmi dobré je pro osvěžení prokládat cvičení básničkami či zpěvem. Osvědčené je také cvičení na hudbu, například formou tae-aerobiku s prvky bojového umění. Takto malé děti samozřejmě není vhodné zatěžovat posilovacími cviky, je nutné u nich rozvinout přirozený, všestranný pohybový rozvoj. Všichni se také rádi poměřují, je tak dobré čas od času vložit do tréninku motivační soutěže. Na toto je nejvhodnější připravovat různé opičí dráhy, kde zábavnou formou rozvíjí svoji kondici. Osvědčené jsou na konci tréninku různé hry, na které se děti vždy těší a odcházejí pozitivně naladěné. Samozřejmě docházet na pohybové kroužky 1 – 2x týdně dětem nestačí. Je třeba každodenních aktivit, což je věc rodičů, kteří jsou v této době nejdůležitějším článkem sportovní přípravy. Rodiče je současně dobré zapojovat do dění v tréninku, domlouvat si s nimi pravidelné schůzky a debatovat o přípravě  a aktuální stavu jejich dětí. V každém městě lze také využívat interiérové i exteriérové hrací parky, kde děti rovnoměrně zatěžují své pohybové ústrojí. Každý rodič je v tomto věku tak trochu trenérem, a měl by umět odhadnout, co jeho dítko na atrakcích zvládne, a co je už rizikem. V tomto věkovém rozmezí je systematická příprava, správná skladba a intenzita tréninku důležitá pro budoucnost kvalitního sportovce. V tréninku by měla být pestrost spojená s obratností, flexibilitou, dynamikou, vytrvalostí, sílou a koordinací. V předškolním věku by si mělo dítě vytvořit především kladný vztah k pravidelnému tréninku a okrajově se seznamovat s danou sportovní specializací. Tréninky takto malých dětí by neměly dle mých zkušeností přesáhnout 45 – 60 minut.