GDPR

Správce osobních údajů

Název firmy: SK Karate Ústí nad Orlicí, z.s.
Adresa: Na Štěpnici 1208, 562 06  Ústí nad Orlicí, Česká republika
IČ: 26652480
WWW:  https://karateuo.cz
Email: l.felgr@gmail.com

Prohlášení o ochraně soukromí

Výše uvedený správce se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí.

Dále se zavazuje chránit osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Použitím těchto webových stránek, našich sociálních sítí či odesláním dotazu prostřednictvím webových stránek, dáváte svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s podmínkami o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, naše webové stránky a sociální sítě nepoužívejte a nenavštěvujte.

Jaké údaje zpracováváme a jak dlouho

Správce zpracovává osobní údaje subjektu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží.

Zpracování výše uvedených osobních údajů subjektů správce provádí za těmito účely:

 • Realizace uzavírané kupní smlouvy
 • Dodávek objednaného zboží
 • Poptávka služeb
 • Registrace účtu
 • Odběr novinek a akčních nabídek
 • Ochrany práv správce v případných sporech

Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje subjektů jsou ukládány na zabezpečených serverech v majetku či pronájmu správce. Přístup k elektronickým datům mají pouze oprávněné osoby určené správcem. Údaje jsou chráněné moderními bezpečnostními prvky. Data jsou zabezpečena proti neoprávněnému přístupu, užití nebo zpřístupnění třetí straně. Provoz na webových stránkách je zabezpečen protokolem HTTPS a spojení mezi webem a uživatelem je tedy šifrováno.

Komu poskytujeme osobní údaje

Zpracování osobních údajů zákazníků bude správce provádět sám.

V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne správce osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

Osobní údaje jsou využívány pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty a to v míře nezbytně nutné, v žádném případě osobní data třetí straně neprodáváme ani jinak neposkytujeme ke komerčnímu využití.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 1. a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;
  b) právo osobní údaj opravit či doplnit;
  c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
  d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  e) právo požadovat přenesení údajů;
  f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
  g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
  i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

Veškeré dotazy, žádosti o informace či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů směrujte na emailovou adresu správce.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Cookies

Na webových stránkách používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics. Na základě nich monitorujeme návštěvnost našich stránek. Jedná se o zpracování anonymizovaných dat, které nám slouží k vyhodnocování zájmu o naše produkty. Pro marketingové účely mohou být využity cookies společností SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik), Google (AdWords) a Facebook (Facebook Pixel).

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.